Badania wody - aktualne.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.09 listopada 2015 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016).
Na podstawie sprawozdania z dn 24 września 2018 r. z badań wody,  informujemy o przekroczeniu dopuszczalnej normy chloroformu w wodzie basenowej. W celu obniżenia poziomu chloroformu przeprowadziliśmy dodatkowe płukanie filtrów i częściową wymianę wody.  Następne badanie odbedzie się 8 października 2018 r.

Pobierz wynik badań


O pływalni

Basen ma wymiary:

- 25 m długości na 12,5 m szerokości,
- głębokość: od 1,4 m do 1,8 m,
- 6 torów.

Obiekt mieści się w Szczecinie przy ul.Starzyńskiego 9a, na terenie osiedla akademickiego Akademii Morskiej w Szczecinie.

SYSTEM UZDATNIANIA

Mając na uwadze zapewnienie kąpiacym się nie tylko atrakcyjnej ale także bezpiecznej pod względem zdrowotnym kąpieli, woda dezynfekowana jest nowoczesną metodą naświetlania promieniami ultrafioletowymi.

W miesiącach lipiec i sierpień są przeprowadzane niezbędne remonty i konserwacje w celu podniesienia jakości świadczonych usług.
Pływalnia jest czynna od września do czerwca.

Obiekt czynny jest:

  • w dni powszednie od 06:15 do 22:00,
  • sobota od 07:00 do 21:15,
  • niedziela od 07:45 do 21:15.

Z basenu korzystają studenci AM w ramach zajęć dydaktycznych.
Ponadto wiele szkół i uczelni szczecińskich również prowadzi tu swoje zajęcia w ramach wychowania fizycznego np. Szczecin International School, Akademia Sztuki, Studium Medyczne, itd.

Jesteśmy gospodarzem imprez np. Akademickie Mistrzostwa w pływaniu.