Zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015 r.  informujemy że wszystkie parametry wody są w normie.Pobierz wynik badań