Zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015 r. 

Ocena jakości wody w niecce basenowej przeprowadzona w dniu 05.06.2017 r. przez Laboratorium  QSC-LAB Szczecin, wykazała, iż woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.

Pobierz wynik badań