Zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015 r.  informujemy że w pobranych próbkach wody z dn.08.02.2018 r. Spr/ŚR/K/253/18 z dn. 13.02.2018 r.stwierdzono nieznaczne przekroczenie chloroformu w niecce basenowej i w systemie cyrkulacji. Kolejne badanie 19.02.2018 r.Pobierz wynik badań